0836.888.612 Anh Kim0903399968 Anh Tuấn
Lô 71,72,73,87, Tỉnh Lộ 10, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An. (Đối diện cổng KCN Tân Đô)


Công ty cổ phần SỢI AN THỊNH
Lô 71,72,73,87, Tỉnh Lộ 10, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An (Đối diện cổng KCN Tân Đô)

Điện thoại : 0272 2496778

Hotline : 0903399968 Anh Tuấn
Email : tuan.vu@soianthinh.com

0836.888.612 A Kim
Email : kim@soianthinh.com

Mr Romeo : +84878891914
Email : Romeo.ory@soianthinh.com